Share

دشت لاله‌های واژگون در دامنه گلستان‌کوه شهرستان خوانسار در استان اصفهان واقع شده است. گلستان‌کوه در مسیر خوانسار به اصفهان علاوه بر منطقه گردش‌گری یک منطقه تحقیقاتی در زمینه گیاهان دارویی نیز محسوب می‌شود. فصل لاله‌های واژگون از اوایل اردیبهشت تا پایان فصل بهار است. این گل دارای خواص درمانی برای دردهای رماتیسمی و مفصلی است.

Share