بیانیه سازمان سینمایی در پاسخ به ادعای هنرپروری شهردار تهران

محمد باقر قالیباف در دومین مناظره تلویزیونی انتخابات ادعا کرده بود که فضای فرهنگی را توسعه داده. پرونده خانه سینما و بازسازی سینما آزادی این ادعا را به چالش کشیده.