یک کارگر معدن زمستان یورت خطاب به حسن روحانی: آقای رئیس‌جمهور، تا الان کجا بودید؟

معدنچیان معدن زمستان یورت هنگام حضور حسن روحانی در این معدن به ماشین حامل او حمله‌ور شدند و علیه رئیس‌جمهوری و دولت مستقر شعار دادند.