گردهمایی نمایندگان ۱۹۶ کشور در بُن برای تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای توافقنامه اقلیمی پاریس

کشورهای جهان تا پایان سال ۲۰۱۸ برای مشخص کردن نحوه اجرای توافق‌نامه اقلیمی فرصت دارند. احتمال خروج آمریکا از این معاهده بین‌المللی، جامعه جهانی را نگران کرده است.