جامعه روحانیت مبارز از رئیسی حمایت کرد

تاکنون بیشتر تشکل‌های اصولگرا در میان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، بیش از محمدباقر قالیباف از ابراهیم رئیسی حمایت کرده‌اند.