لیست اصلاح‌طلبان برای شورای شهر تهران همچنان خبرساز است

تنگویان و سرخو اعضای فعلی و نامزدان دوره بعد شورای شهر تهران به معیارهای گزینش افراد برای لیست انتقاد کردند و مهرعلیزاده نامش در لیست قرار نگرفت و اعلام انصراف کرد.