گروهی از فعالان جامعه مدنی تهران برای انتخابات شورا لیست دادند

گروهی از فعالان جامعه مدنی در شهر تهران، با انتشار یک لیست ۸ نفره با نام «شهر دیگر» از حضور مستقل خود در انتخابات شورای شهر خبر دادند.