انصراف لیلا ارشد، فعال مدنی از کاندیداتوری انتخابات شوراهای شهر تهران

لیلا ارشد، فعال اجتماعی و مؤسس “خانه خورشید” که قصد داشت در لیست “کمپین شهر دیگر” صدای مردم خاموش باشد به دلیل “موانع و محدودیت‌ها” از کاندیداتوری کنار کشید.