Share

جمیله علم الهدی، همسر ابراهیم رییسی در یک همایش انتخاباتی در شهر همدان با عنوان «همایش بانوان انقلابی» از اظهارات حسن روحانی درباره اینکه برخی رقبای اصولگرایش می‌خواهند «میان زنان و مردان در پیاده روی خیابان‌ها» دیوار بکشند به شدت انتقاد کرده است. او انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را صحنه تقابل میان دو جریان فکری بر سر حقوق و مسائل زنان دانسته است.

جمیله علم الهدی

علم الهدی گفته دیوارکشی حاصل تمدن غربی است چون غربی‌ها به دلیل به میان آوردن مفهوم جنسیت، موضوع دیوارکشی را هم آوردند در حالی که در اسلام و قرآن، مفهوم «جنسیت» وجود ندارد بلکه در آن مفهوم «زوجیت» عنوان شده است.

جمیله علم الهدی با تاکید بر اینکه «در قرآن اصل بر زوجیت و تکامل است و نه بر جنسیت»، گفته: «دیوار را کسانی کشیدند که دو جنس زن و مرد را مقابل هم قرار دادند. آنها نیاز به نیروی کار ارزان داشتند، گفتند خانم‌ها نیز کارگر شوند.»

همسر ابراهیم رییسی گفته تفکیک جنسیتی حاصل تمدن غربی است که زن را در مقابل مرد و خانواده خود نشان می‌دهد و در تمام این تفکیک‌ها الگوی زنانه از بین رفته و زنان همانند مردان عمل می‌کنند.

او در ادامه گفته یک تفکر در کشور همان جریان کهنه غرب را ادامه می‌دهد، از کارکردن زن دفاع می‌کند و به جای آنکه شرایط ازدواج عاقلانه را فراهم کند، از استقلال زنان، حق آزادی آنان و برابری جنسیتی حمایت می‌کند.

همسر رییسی گفته حق برابری جنسیتی برای زنان یعنی اینکه نفقه آنان را پرداخت کنیم چون این حقی است که خداوند به زنان داده است.

علم الهدی گفته در اسلام ، نفقه زن بر عهده پدر و همسر او، در زمان نبود این شخص، نفقه بر عهده حاکم شرع است و باید در قانون مدنی جمهوری اسلامی هم گنجانده شود.

جمیله علم الهدی گفته: «اسلام هیچگاه نخواسته است شأن و منزلت زنان پایین بیاید به گونه‌ای که آنها ناچار شوند برای امرار معاش، دستفروشی کنند و یا عفت و حیا را کنار بگذارند.»

او زمان حاضر را یک پیچ تاریخی خوانده که در آن تمدن جدید در حوزه خانواده و اخلاق به بن بست رسیده و  اسلام هراسی، ایران هراسی و خانواده هراسی در غرب وجود دارد. همسر ابراهیم رییسی گفته در دولت کار و کرامت به جایگاه زنان توجه ویژه ای خواهد شد.

علم الهدی، انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را صحنه تقابل میان دو جریان فکری بر سر حقوق و مسائل زنان دانسته و بر همین اساس، شرکت در آن را یک وظیفه ملی و همگانی اعلام کرده است.

جمیله علم الهدی دکترای تعلیم و تربیت دارد و مؤسس و رییس پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری در دانشگاه بهشتی است.

نخستین حضور تبلیغاتی همسر ابراهیم رئیسی: مصاحبه‌ای که تکذیب شد

Share