«کارنامه زیست‌محیطی دولت روحانی مثبت نیست»

ناصر کرمی- کارنامه زیست‌محیطی دولت روحانی مثبت نیست. مهمترین نکته منفعل بودن آقای روحانی در برابر بحران خشکیدگی ایران است. آنها هیچ برنامه‌ای برای مهار خشکیدن ایران نداشته‌اند.