صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی کرد سوری در ارومیه

یک زندانی سیاسی کرد سوری متهم به عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شد. او پیش از این به اتهام عضویت در پ ک ک به هفت سال حبس محکوم شده‌بود.