رقابت بر سر شهرداری تهران در میان اعتراضات مکرر چمران

اصلاح‌طلبان کرسی‌های شورای شهر تهران را از آن خود کرده‌اند. راست افراطی تاب پذیرش این شکست را ندارد. در این میان اصلاح‌طلبان هم بر سر شهرداری تهران به توافق نرسیده‌‌اند.