طومار درخواست آزادی اسماعیل عبدی با ۱۵ هزار امضا تحویل قوه قضاییه شد

۲۴روز از اعتصاب غذای اسماعیل عبدی، زندانی سیاسی و عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران گذشت. طومار درخواست آزادی او با ۱۵هزار امضا تحویل قوه قضاییه شد.