تجمع اعتراضی سپرده‌گذاران مؤسسه مالی «آرمان»

اعتراض سپرده‌گذاران در مؤسسه‌های مالی در ایران روز به روز بیشتر می‌شود. این بار سپرده‌گذاران مؤسسه مالی «آرمان» در برابر چندین شعبه آن دست به اعترض زدند و خواهان رسیدگی فوری مسئولان به مشکل‌شان و بازپس‌گیری مبالغ سپرده‌ خود شدند.