وزارت اطلاعات به دنبال انتقام‌گیری از مریم اکبری منفرد به خاطر دادخواهی قتل‌عام ۶۷

مریم اکبری منفرد به سه سال زندان یا بیشتر و تبعید به زندانی دورافتاده تهدید شده. تهدیدهایی به تلافی نامه‌های سرگشاده او در زمینه حقیقت‌طلبی و دادخواهی برای اعدام فراقضایی خواهر و برادرش در تابستان ۶۷.