استقبال سران کشورهای اتحادیه اروپا از حضور ترامپ در اجلاس ناتو

وزیر خارجه آمریکا خاطرنشان کرده که رئیس جمهوری آمریکا به اتحادیه اروپا امتیازی نخواهد داد. مقابله با تروریسم، تعریف اهداف ناتو و امنیتِ تجارت جهانی در دستور کار قرار دارد.