اوپک با تمدید ۹ ماهه کاهش تولید نفت موافقت کرد

کشورهای صادرکننده نفت در یک‌صد و هفتاد و دومین نشست اوپک پشت درهای بسته توافق ماه نوامبر ۲۰۱۶ این سازمان مبنی بر کاهش تولید نفت را تا ماه مارس ۲۰۱۸ تمدید کردند.