کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرح تحریم‌های بیشتر علیه ایران را تصویب کرد

در لایحه «کورکر-منندز» تحریم اقتصادی و تسلیحاتی سپاه پاسداران و سپاه قدس و تحریم نهادها و شرکت‌هایی که با برنامه موشکی ایران همکاری می‌کنند در نظر گرفته شده است.