رئیس جمنا درباره انتخابات: شکستی رخ نداده، طرف مقابل دین‌فروشی کرد

محمدحسن رحیمیان می‌گوید رأی ابراهیم رئیسی، کاندیدای جمنا در انتخابات ریاست جمهوری کم نبود و اصولگرایان نباید این انتخابات را فاجعه بدانند.