اجلاس گروه ۷: مذاکرات فشرده و دشوار با ترامپ در یک شهر زیبا

آخرین مقصد سفر دور و دراز رئیس جمهوری آمریکا شهر تائورمینا در استان مسینا ایتالیاست. بحران‌های جهانی، تجارت آزاد و توافق اقلیمی در طی دو روز به بحث گذاشته می‌شود.