اجلاس گروه ۷: ساز مخالف ترامپ بر سر توافقنامه اقلیمی پاریس

رهبران اروپایی خشمگین هستند. آنها می‌گویند که قرار نبوده به عقب بازگردند و بر سر توافقی که واشنگتن دو سال پیش امضا کرده، بحث کنند.