آتش‌سوزی جنگل‌ها؛ کاهش ۳۵ درصدی در سراسر ایران، افزایش در خوزستان

آتش‌سوزی جنگل‌ها در ایران ۳۵ درصد کاهش داشته. بنابر آمار سالانه ۱۵ هزار هکتار از منابع طبیعی ایران دچار آتش‌سوزی می‌شوند که ۲۵ تا ۳۰ درصد آن مربوط به جنگل‌ها است.