اعتراض نوادگان عبدالوهاب به امیر قطر و هشدار امارات

۲۰۰ نفر از نوادگان بنیانگذار وهابیت شیخ تمیم را به انحراف از سلفی‌گری متهم کرده‌اند. یک مقام باندپایه امارات هم از قطر خواسته به جای رفتارهای زیان‌آور، اعتمادسازی کند.