صادق لاریجانی و معنای تهدیدهای او

اکبر گنجی – صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در انتخابات اخیر چه کارکردی داشت؟ معنای عتاب و خطاب‌های کنونی او چیست؟