توصیه دولت به رئیس قوه قضائیه: دعوا راه نیندازید

محمد باقر نوبخت به صادق لاریجانی پیشنهاد داده که به جای سرایت دادن نزاع نیروهای متخاصم به قوا، نظرش درباره رفع حصر محصوران را در شورای عالی امنیت مطرح کند.