انفجاری مهیب محله دیپلمات‌های کابل را لرزاند

هنگام وقوع انفجار صدها کارمند در حال رفتن به سر کارشان بودند. انفجار در نزدیکی مقر ناتو و سفارت آلمان اتفاق افتاد. وزارتخانه‌ها هم در این محل قرار دارند.