شاخص صلح جهانی در سال ۲۰۱۷: جهان ناامن‌تر از ۱۰ سال پیش است

بر اساس گزارش مؤسسه «اقتصاد و صلح» به نسبت سال گذشته وضع صلح جهانی بهتر شده اما در مقایسه با ۱۰ سال پیش جهان ناامن‌تر شده. سوریه همچنان ناامن‌ترین کشور جهان است.