«پارگزیت» آمریکا: سه سناریو پیش رو

تحلیل‌گران معتقدند ترامپ در واکنش به روند حقوقی و «فرسایشی» خروج از توافقنامه اقلیمی پاریس سه راه بیشتر در پیش ندارد: خروج متعارف؛ خروج غیراخلاقی؛ خروج مضاعف.