عربستان سعودی و مهم‌ترین متحدانش روابط سیاسی خود را با قطر قطع کردند

عربستان و بحرین اعلام کردند که تمام مرزهای خود را به روی قطر و شهروندانش خواهند بست. آنها همچنین روابط زمینی، دریایی و هوایی خود را با قطر قطع کردند.