ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

«ناگهان ۸۴ سالگی» در گالری گلستان

نخستين نمايشگاه «رافت صراف» با ٣٦ تابلو از او در گالري گلستان در جریان است.

«رافت صراف» هنرمند سال‌مندی است که نقاشی را به صورت خودآموخته فرا گرفته است. هنر نقاشی در سن٨٠سالگي در او شکوفا شده و برای او که در بستر بیماری‌ست جنبه درماني و مُسکن دارد. نخستين نمايشگاه «رافت صراف» با ٣٦ تابلو از او در گالري گلستان در جریان است.

[sliderpro id="391"]

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.