ترکیه مسئول سازمان عفو بین‌الملل در این کشور را بازداشت کرد

پلیس ترکیه تانر قلیچ، فعال حقوق بشر و مسئول سازمان عفو بین‌الملل در این کشور را به اتهام همکاری با جنبش گولن بازداشت کرد.