ترکیه: همه‌پرسی استقلال کردستان اشتباه است

دولت ترکیه می‌گوید حفظ وحدت ارضی و سیاسی عراق یکی از اصول بنیادی سیاست ترکیه در قبال این کشور است. آنکارا گفته است که در شرایط کنونی وحدت عراق و دولت مرکزی باید حفظ شود.