خامنه‌ای آمریکا را به بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرد

سیاست خارجی دولت روحانی همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست. توصیه خامنه‌ای به دولت روحانی برای مدیریت صحیح ایران: دوری از آمریکا و تقویت اقتدار نظامی سپاه پاسداران.