روحانی در پاسخ به خامنه‌ای: تصمیم درست را مردم می‌گیرند

رهبر جمهوری اسلامی گفته بود نحوه مدیریت صحیح کشور به تشخیص ملاک‌های تصمیم‌سازی با تکیه بر تجربیات بستگی دارد. رئیس جمهوری اسلامی در مقام پاسخگویی برآمده.