درخواست کاپیتان تیم ملی از روحانی: شرایط حضور زنان را در ورزشگاه فراهم کنید

در دیدار اعضای تیم ملی فوتبال با رییس جمهوری، مسعود شجاعی از روحانی خواست شرایطی فراهم شود که زنان بتوانند در ورزشگاه‌ها، رقابت‌های ورزشی را تماشا کنند.