سنای آمریکا با اکثریت قاطع آرا تحریم‌های جدید علیه ایران را تصویب کرد

تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، برنامه موشکی ایران و نفوذ سپاه پاسداران در خاورمیانه و همچنین معامله سلاح با ایران را در برمی‌گیرد. کنگره هم می‌بایست این لایحه را تصویب کند.