تنش دیپلماتیک جدید بین آنکارا و واشنگتن: احضار سفیر آمریکا در ترکیه

دیدار اردوغان از واشنگتن پیامدهای جدی دیپلماتیک در پی داشت. مقامات آمریکایی حکم بازداشت محافظان اردوغان را صادر کردند. ترکیه اعلام «نبرد سیاسی و حقوقی» کرد.