کشته شدن یک کولبر دیگر به دست نیروهای انتظامی و واکنش ها در شبکه های اجتماعی

کشته شدن یک کولبر دیگر در منطقه سردشت با شلیک مستقیم ماموران نیروی انتظامی در شبکه های اجتماعی از جمله توئیتر بازتاب گسترده ای داشته است.