تقویم تحولات حماس: ۸ تاریخ کلیدی

ده سال از به قدرت رسیدن حماس در نوار غزه می‌گذرد. امروز این جنبش فلسطینی از هر زمان دیگری منزوی‌تر است. حماس چگونه زاده شد؟ چه تغییراتی را از سر گذارند؟ و چگونه به اینجا رسید؟