ادعای عربستان درباره بازداشت سه پاسدار ایرانی – تکذیب وزارت کشور

وزارت اطلاعات عربستان: پاسداران بازداشت شده به طرف میدان نفتی مرجان در حرکت بودند. از آن‌ها بازجویی می‌شود. وزارت کشور: دروغ است. موضوع به قایق ماهیگیری ربط دارد.