آرش صادقی بدون انجام معاینه های کافی به زندان بازگردانده شد

آرش صادقی که صبح روز سه‌شنبه ۳۰خرداد به دلیل بیماری‌های متعدد به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده بود بدون انجام معاینه های کافی به زندان بازگردانده شد.