وزیر نفت ایران: کاهش تولید نفت اوپک سخت‌ است

قیمت نفت در هفتمین هفته پیاپی کاهش یافته است. وزیر نفت ایران اعلام کرده مهم‌ترین علت کاهش قیمت نفت، افزایش تولید نفت آمریکاست.