ایرباس ۴۵ فروند هواپیمای مسافربری دیگر به ایران فروخت

با احتساب این هواپیماهای تازه، تعداد هواپیماهایی که ایران بعد از برجام از شرکت ایرباس خریده از ۳۰۰ فروند بیشتر شده است. یک معامله سودآور.