بازداشت یک گروه دیگر «وابسته به داعش» در ایران

به گفته وزارت اطلاعات ایران، گروه دستگیرشده «قصد انجام اقدامات تروریستی در شهرهای مذهبی کشور» را داشته و از سلاح‌هایی همچون کمربند انفجاری، مسلسل و غیره برخوردار بوده‌است..