پرونده سعید مرتضوی همچنان بلاتکلیف

با توجه به رفت و آمدهای پرونده سعید مرتضوی، اکنون بیش از یک سال است که بخش نخست این پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده، اما هنوز به سرانجام نرسیده است.