مهاجران افغانستانی در ایران و تبعیض‌های چندسویه

نسیم روشنایی- مهاجران افغانستانی برای رشته‌های دانشگاهی ای که در آنها اجازه تحصیل دارند باید شهریه‌های سنگین بپردازند. پس از فارغ التحصیل شدن هم اجازه کار در آن رشته ها را ندارند. زمانه با حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در این باره گفت‌وگو کرده‌ است.