کاهش ۶۰۰ میلیون دلاری بودجه صلح‌بانان سازمان ملل

سازمان ملل متحد بودجه کلاه آبی‌های خود را به میزان ۷,۲ درصد یعنی حدود ۶۰۰ میلیون دلار کاهش خواهد داد.