کنفرانس تهران؛ نخستین همبستگی جهانی برای مقابله با ریزگردها

شرکت مقامات بلندپایه ۳۱ دولت و معاونان سازمان ملل در کنفرانس مقابله با ریزگردهای در تهران توجه‌های بسیاری را برانگیخته. نشستی که ابتکار برگزاری آن را باید به پای ایران نوشت.