فرمان مهاجرتی ترامپ با اصلاحات به اجرا گذاشته شد

از شهروندان شش کشور مسلمانی که سفر آن‌ها به آمریکا ممنوع اعلام شده تنها کسانی می‌توانند به آمریکا بروند که در این کشور «خویشاوند نزدیک» و یا «روابط کاری» دارند.