چهار فرضیه درمورد تداوم داعش، پس از سقوط خلافت اسلامی

موصل در آستانه سقوط است، از سرنوشت خود خلیفه خبری در دست نیست و محاصره رقه کامل شده است؛ با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقد‌اند که پایان خلافت اسلامی به معنای پایان داعش نیست